Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
148/PGD&ĐT V v triệu tập dự Hội nghị “Hội thảo tăng cường hiệu quả hoạt động TTTHTCĐ, tích cực xây dựng xã hội hóa học tập qua đường truyền trực tiếp 12/03/13
78 /PGD&ĐT V v tập huấn ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các TTHTCĐ 09/03/13
33/GD&ĐT v v quản lý và sử dụng máy tính xách tay đã trang bị cho Trung tâm học tập cộng đồng” 09/03/13
850 / PGD&ĐT V v: Hướng dẫn đánh giá công tác tổ chức quản lý và hoạt động TTHTCĐ 27/12/12
778/TB-PGD&ĐT V v: Tiếp tục tăng cường hoạt động của TTHTCĐ các xã, thị trấn 30/11/12
715/PGD&ĐT V v: Triệu tập hội nghị giao ban biệt phái viên Trung tâm học tập cộng đồng 07/11/12
632/ PGD&ĐT V v: Tham quan, học tập công tác tổ chức triển khai hoạt động các TTHTCĐ tại tỉnh Hòa Bình 10/10/12
590/ PGD&ĐT V v: Điều động giáo viên làm việc biệt phái tại Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm học 2012- 2013 20/09/12
580/KH-PGD&DT Vv kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời 12/09/12
Hiển thị 9 mục.
trong 1