DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HTCĐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM
NĂM HỌC 2018 - 2019
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Trần Văn Hoạt
1964
 
GDTT
ĐH
 
2
Nguyễn Văn Dũng
1960
 
P.GDTT
ĐH
0948288408
3
Trương Văn Cần
1972
 
P.GDTT
Cao Đẳng
01259007247
4
Tạ Văn Viên
1982
 
GV thường trực
ĐH
01234309084
5
Ninh Văn Ba
1959
 
CC tư pháp xã
Đại học
01684565968
6
Nguyễn Văn Sơn
1970
 
CCĐịa chính 
Cao Đẳng
01698091912
7
Trần văn Hải
1973
 
trưởng công an xã
Đại học
0904850851
8
Nguyễn Thị Hương
1984
 
Kế toán
Đại Học
0986548947
9
Trương Văn Bản
1959
 
BCH quân sự
 
0989559428
10
Chu Văn Chiến
1964
 
CTMTTQ xã
 
01687170017
11
Trần Việt Dũng
1982
 
Bí Thư Đoàn xã
 
01698049439
12
Diệp Văn Sang
1962
 
Hội CCB
 
01263357488
13
Dương Văn Quyến
1968
 

Hội nông dân

 
 
01682233382
14
Trần Thị Sao
1968
 
CT hội PN
 
0975103816
15
Trần văn Ký
1960
 
TTTYT
 
 
16
Nguyễn Văn Tiêu
1950
 
CTNTC
 
098573034
17
Nguyễn Thị Nguyệt
1964
 
HTMN
 
0988 528 244
18
Trần Văn Toán 1972   HTTH   0976226680