BỘ MÁY


 

 

 

 

 


 

Họ và tên

Trần Văn Hoạt

Chức vụ

Giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

1964

Điện thoại

 

TĐCM

ĐẠI HỌC: LUẬT - KINH TẾ

Email: 

tthtcd.trangluong.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Họ và tên

Trương Văn Cần

Chức vụ

Phó giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

25/12/1961

Điện thoại

0387971173

TĐCM

ĐẠI HỌC VĂN HOÁ

Email: 

tthtcd.trangluong.dt@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Họ và tên

Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ

Phó giám đốc TT HTCĐ

Ngày sinh

19/10/1960

Điện thoại

0948288408

TĐCM

ĐH QLGD

Email: 

Thcs.nvdung@dongtrieu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Họ và tên

Tạ Văn Viên

Chức vụ

Uỷ viên TT HTCĐ

Ngày sinh

26/06/1982

Điện thoại

0398049439

TĐCM

ĐẠI HỌC TOÁN

Email: 

thcs.tl.tvvien@dongtrieu.edu.vn